Patenty

plastmaker

Patenty

Poniżej znajdują się wybrane świadectwa i dokumenty rejestracji wzorów przemysłowych towarzyszące grupie Plastmaker.
Do tej pory grupa Plastmaker ma na swoim koncie kilkadziesiąt zarejestrowanych wzorów przemysłowych, dziesiątki świadectw racjonalizatorskich i kilka wynalazków.
Grupa Plastmaker to szereg zaprzyjaźnionych sobie podmiotów które wzajemnie dokonują zdywersyfikowanych rejestracji patentowych przed urzędami: europejskim i polskim , oraz stale i ściśle ze sobą współpracują jako partnerzy jawni oraz utajeni.